Workshoputbildning för miljöansvariga

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen Grundkurs för miljöansvariga är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete Utbildningen berör Konsten att arbeta med miljöledning Miljöbalken och egenkontroll Miljökunskap och vilka praktiska miljöförbättringar som kan genomföras Det är en öppen utbildning som sker live på Stegen Pris och betalningsvillkor Stegens […]

Grundläggande miljökunskap, live digitalt

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Utbildning och workshop i hållbar utveckling

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar […]

Workshoputbildning i hållbarhetsanpassad inköpsprocess

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna hållbarhetsaspekter i inköpsprocessen samt bedöma vilka krav som ska ställas och varför. Utbildningen berör Vilka hållbarhetsaspekter finns i inköpsprocessen Varför är dessa viktiga Verktyg för att bedöma aspekterna Hur kan en arbeta vidare Det är en öppen utbildning som sker live på […]

Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Verktyg för hållbar utveckling Inre och yttre drivkrafter […]

Grundläggande miljökunskap, digitalt

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Webbinar – implementering av ledningssystem enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Digitalt

Stegen bjuder in till webbinar om hur du kan arbeta med att strukturera ditt arbete för att skapa kundnytta, minska miljöbelastningen och verka för en hållbar utveckling genom att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi tänkte under en timme svara på följande frågor: Vilka är motiven till att arbeta med ledningssystem? Vad är […]

Webbinar – Ledningssystem som verktyg för hållbar utveckling

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan använda
ledningssystem som verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Agenda 2030 – villkor för hållbar utveckling Ledningssystem som verktyg Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 […]

Webbinar – Miljöaspektsbedömning

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om miljöaspektsbedömning! Innehåll: Varför görs miljöaspektsbedömningen Vad är bra att tänka på Hur gör man Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + moms Anmäl er till: Annika Johansson, […]

Webbinar – Avvikelser och förbättringsförslag

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om avvikelser och förbättringsförslag Verktyg för att fånga upp dem Goda exempel Hur kan man arbeta rent konkret Johan på Rix90 berättar hur de gör Etc. Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra […]

Webbinar – Miljödiplomerade och vill bli kvalitetsdiplomerade

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur ni blir kvalitetsdiplomerade, när ni redan är miljödiplomerade! Innehåll: Likheter och skillnader mellan Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas Hur kan man lägga upp arbetet Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra […]

Webbinar – Intressenters krav och förväntningar

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om Intressenters krav och förväntningar! Innehåll: Vad är en intressent Hur kan man analysera intressenters krav och förväntningar Hur håller man koll på intressenterna Stegen anordnar webbinarer för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 […]