Grundkurs för miljöansvariga, live digitalt

Grundkurs för miljöansvariga Syftet med utbildningen Grundkurs för miljöansvariga är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete Utbildningen berör Konsten att arbeta med miljöledning Miljöbalken och egenkontroll Miljökunskap och vilka praktiska miljöförbättringar som kan genomföras Det är en öppen utbildning som sker via digital plattform. Du […]

Vernissage med Hans Mårtensson

Hornstull Hornstull

Konstutställning med Hans Mårtensson Utställningen pågår 7-9 oktober 2022 Öppettider: 7 oktober, 18.00-21.00 8 oktober, 12.00-16.00 9 oktober, kl. 12.00-16.00

Grundläggande miljökunskap, live digitalt

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Grundkurs i revisionsteknik och internrevision

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syfte Syftet med utbildningen är att ge revisorer och internrevisorer grunderna i ledningssystem, revisorns och internrevisorns roll, hur en revision kan planeras, genomföras och dokumenteras. Konsten att arbeta med kvalitetsledning Konsten att arbeta med miljöledning Nycklar till framgång Olika typer av revision Revisionsteknik Förberedelse och bemötande Praktiska övningar och exempel Det är en öppen utbildning […]

Grundläggande hållbarhetskunskap, live på plats

Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar […]

Grundläggande miljökunskap, live på plats

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen, live på plats

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Miljöbalken - Miljölagstiftningen Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en […]

Grundläggande miljökunskap, live digitalt

Digitalt

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Utbildning och workshop i hållbar utveckling

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen, live digitalt

Digitalt

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]

Grundläggande miljökunskap, live på plats

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Verktyg för hållbar utveckling Inre och yttre drivkrafter […]