Engagemang

Stegens engagemang i externa samarbeten och projekt

för att generera positiva hållbarhetsaspekter

Varför engagera sig?

Genom engagemang skapar och uppmuntrar vi till ett mer hållbart samhälle genom lokala såväl som nationella och internationella åtgärder.

Vi på Stegen vill bidra till organisationer och projekt som genererar ökad hållbarhet inom de områden vi själv inte kan. Vi engagerar oss därför i lokala och globala samarbeten som vi tror på, som till exempel Situation Stockholm och Yennenga Progress, som kämpar för en ökad socioekonomisk hållbarhet.

Genom att visa upp både Stegens och våra kunders engagemang hoppas vi kunna sprida engagemanget vidare och inspirera till ett kollektivt ansvarstagande, där vi kämpar för en hållbar utveckling tillsammans.

Här kommer vi berätta mer om nämnda samarbeten, samt tipsa om hur du eller ditt företag kan gå vidare om ni önskar engagera er.

 

Yennenga Progress

Stegen och Yennenga Progress har varit samarbetspartners i över 10 år och det är vi mycket stolta och glada över.

Yennenga Progress är ett nätverk av samarbeten mellan lokala entreprenörer, myndigheter och engagerade företag, som arbetar för att skapa hållbara städer i länder med bristande välfärdsystem. Vi på Stegen tror på Yennenga Progress och vill därför stötta deras arbete för en ökad global social rättvisa.

Här kan du läsa mer Yennega Progress och vårat långvariga och givande samarbete.

 

Stegen & Situation Stockholm 

Stegen vill stötta organisationer som genererar och bidrar till ökad social hållbarhet på de plan som vi själva inte kan.

Stegen är därför stolt sponsor av Situation Stockholm. Vår förhoppning är att vårt stöd och engagemang bidrar till att säljarna får hjälp tillbaka in i samhället och att vi långsiktigt bidrar till en ökad social hållbarhet med minskade samhällsklyftor, ur ett lokalt hållbarhetsperspektiv.

Vill du också engagera dig? Läs mer om vad det innebär att vara sponsor på Situation Stockholm hemsida och sociala medier.

Våra kunders Engagemang

Profeel’s insamling till Barncancerfonden

Stegen vill uppmärksamma vår kund Profeel och deras arbete för att stötta Barncancerfonden. Vår förhoppning är att sprida engagemanget vidare och inspirera andra till att engagera sig i frågor och organisationer som känns värdefulla.

Profeel anordnade en auktion i syfte att samla in pengar till att bekämpa barncancer och hjälpa barn och föräldrar som blivit drabbade med vård och stöd. Profeel lyckades samla in 1005 064 kr. Det tycker vi är fantastiskt bra jobbat!

Stegen &

Stockholms

Stadsmission

Vi på Stegen är inspirerade och tacksamma för Stockholms Stadsmission och deras arbete för ett mänskligare samhälle.

Förutom att vi älskar deras bidrag till marknaden för second hand och hållbart mode, vill vi lyfta deras arbete för minskat matsvinn på Matmissionen och skapta möjligheter på arbetsmarknaden på Grillska Huset.

 

Matmissionen

Välkommen att ta del av Stegens webbinar tillägnad Matmissionen och deras arbete. Läs mer om Matmissionen här.

Grillska huset,

är ett socialt företag med mål att hjälpa människor närma sig, eller komma tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsträning.

Vi vill sprida och inspirera genom att lyfta deras hållbarhetsarbete. Läs mer om Grillska Huset och deras bidrag till ett mer humant samhälle här.

Ferms Åkeri & Stegen

’”Utan kunskaper om miljö- och kvalitetsarbete blir det svårt för ett företag att komma framåt. De ekonomiska fördelarna överväger och i slutändan blir det en win-win affär.” – Säger Roger Ferm

Om Stegen säger Roger

”Med ett outtröttligt arbete som ger energi i rätt riktning ger Stegen……

…..Här kan det bli en bok om jag fortsätter.”

Ferms Åkeri miljödiplomerades första gången i januari 2001, då var de ett av de första 19 företagen som diplomerades i Stockholm. Då bedrevs verksamheten med miljödiplomering i Stockholms stads regi. Sedan dess har Ferms Åkeri miljödiplomerats varje år, det vill säga arbetat successivt med att förbättra sitt miljöarbete på årsbasis. När Svensk Kvalitetsbas bildades så var de även där  tidigt ute. Så sedan 2019 så är de både miljö- och kvalitetsdiplomerade.

Smart Recycling

Stegen har samarbetat med Smart i många år och hjälpt dem i deras miljöarbete och med att diplomeras enligt Svensk Miljöbas.

 

”Vi är redan fossilfria – men hela branschen måste ta ansvar”

– säger Kenneth Jespersen VD, Smart Recycling

Smart är med i Transportutmaningen, vilket innebär att ett företag, kommun, region eller organisation sätter upp målet när deras utförda och köpta inrikestransporter  ska vara fossilfria senast år 2030.