Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare

Stegen bjuder in till utbildning i Grundläggande hållbarhetskunskap – du kan välja live på plats eller live digitalt.

Grundläggande hållbarhetskunskap

Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar utveckling i organisationen, arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 etc.

Utbildningen är uppdelad i fem steg

1. DET GLOBALA PERSPEKTIVET – Beskriver utvecklingen, förutsättningar och hinder för hållbar utveckling och uppkomsten av Agenda 2030.
2. DET NATIONELLA PERSPEKTIVET – Beskriver hur Sverige påverkas av och bidrar till det globala hållbarhetsmålen.
3. FÖRETAGS-/VERKSAMHETSPERSPEKTIVET – Beskriver internationella och nationella hållbarhetskrav på företag och förbättrande åtgärder för att främja hållbar utveckling.
4. INDIVIDPERSPEKTIVET – Beskriver hur man som individ kan bidra till en hållbar framtid genom praktiska åtgärder.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen och dina nyfunna kunskaper sätts på prov.

Annika Johansson

Annika Johansson

Ansvarig för utbildningar i hållbar utveckling

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vi erbjuder  utbildningen på följande sätt

Live digitalt

Stegen anordnar öppna utbildningar via digital plattform.

Anmäl dig här

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen.

Kontakta oss för offert

Live på plats

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.  Där får ni träffa personer från andra företag.

Anmäl dig här

 

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen. Ni kan ha utbildningen hos oss, eller hos er i era lokaler.

Kontakta oss för offert

Webb

Gör utbildningen när du vill via egen inloggning

Möjligheter att pausa
Verktyget ”känner av” var användaren senast var, personen kan således börja igen på det stället de avslutade senast. Det kommer en fråga när man loggar in nästa gång, om man vill fortsätta där man slutade senast.

Inloggning och statistik
Varje användare tilldelas en inloggning till utbildningen och Stegen tillhandahåller statistik och status till kunden enligt överenskommelse.

Dator, mobil, läsplatta
Utbildningen är anpassad för att fungera bäst att göra via dator, men den fungerar även på mobil och läsplatta.

Läs mer om de olika alternativen vi erbjuder för inloggning och egen administration

Kontakta oss om du vill veta mer

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

  • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

  • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

  • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

  • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

  • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling