Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare

Stegen bjuder in till utbildning i Grundläggande hållbarhetskunskap – du kan välja live på plats eller live digitalt.

Grundläggande hållbarhetskunskap

Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar utveckling i organisationen, arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 etc.

Utbildningen är uppdelad i fem steg

1. SYSTEMET – hur nationella och globala överenskommelser påverkar dig och ditt arbete
2. RUMMET – människors och naturens förutsättningar, gränser och problemen i stort.
3. RESAN – visar förändringar över tid, positiva såväl som negativa.
4. PRAKTIKEN – vad du kan göra, både hemma och på arbetet.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen

Annika Johansson

Annika Johansson

Ansvarig för utbildningar i hållbar utveckling

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vi erbjuder 

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.  Där får ni träffa personer från andra företag.

Anmäl dig här

 

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen. Ni kan ha utbildningen hos oss, eller hos er i era lokaler.

Kontakta oss för offert

 

 

 

 

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

  • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

  • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

  • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

  • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

  • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling