Ledningssystem för förbättring

Stegen hjälper er i er verksamhetsutveckling och ert arbete med att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

Vilka behov har ni?

Ordning, reda och struktur – det kanske inte låter så kul alla gånger. Men om man vänder på det, att den struktur som arbetas fram leder till att man får mer tid till att göra kul grejer. 

Motiven att diplomeras eller certifieras är flera

 • Kunderna ställer krav
 • Personligt engagemang
 • Skapa ordning och reda
 • Förbereda inför kommande krav på  verksamheten
 • Andra skäl

Oavsett skäl..

Det är bra att klura på varför ni vill, så att ni anpassar ert ledningssystem så att det blir så funtionellt och bra som möjligt. Så att de möter era behov nu och i framtiden.

Stegen erbjuder kostnadstygga paketlösningar

Vi erbjuder kostnadstrygga paketlösningar för att införa Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas, som innehåller interaktivt handledningsmaterial, webbinarer, utbildningar och stöd. Läs mer om dem nedan.

Vi är godkända utfärdare enligt

 • Standard för systematiskt hållbarhetsarbete
 • Svensk Miljöbas
 • Svensk Kvalitetsbas

Vi är godkända utfärdare enligt Standard för systematiskt hållbarhetsarbete, Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Det betyder att våra metoder är granskade och godkända av SUSA-Sustainable Standards som förvaltar och utvecklar standarderna för diplomering.

Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetsledare

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta det system du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vi erbjuder välbeprövade metoder för diplomering

Sju steg till diplomering

 • Handledningsmaterial i form av webbutbildning- som vägleder er genom processen med förklarande text, filmer och checklistor.
 • Mallar – som gör det enklare att formulera ledningssystemet
 • Utbildningar
 • Webbinarier
 • Hjälp och stöd på vägen
Sju steg
Den röda tråden

  

 • Vi hjälper er med revisioner

  • Revisioner enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
  • Internrevisioner enlig ISO 14 001, ISO 9 001 och ISO 45 001
  • SUSAs metod för hållbarhetsanpassat event