Ledningssystem för förbättring

Stegen hjälper er i er verksamhetsutveckling och ert arbete med att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

Vilka behov har ni?

Ordning, reda och struktur – det kanske inte låter så kul alla gånger. Men om man vänder på det, att den struktur som arbetas fram leder till att man får mer tid till att göra kul grejer. 

Motiven att diplomeras eller certifieras är flera

 • Kunderna ställer krav
 • Personligt engagemang
 • Skapa ordning och reda
 • Förbereda inför kommande krav på  verksamheten
 • Andra skäl

Oavsett skäl..

Det är bra att klura på varför ni vill, så att ni anpassar ert ledningssystem så att det blir så funtionellt och bra som möjligt. Så att de möter era behov nu och i framtiden.

Stegen erbjuder kostnadstygga paketlösningar

Vi erbjuder kostnadstrygga paketlösningar för att införa Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas, som innehåller interaktivt handledningsmaterial, webbinarer, utbildningar och stöd. Läs mer om dem nedan.

Vi är godkända utfärdare enligt

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Vi är godkända utfärdare av diplom enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Det betyder att våra metoder är granskade och godkända av SUSA-Sustainable Standards som förvaltar och utvecklar standarderna för diplomering.

Läs mer om Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas kravstandarder för diplomering.

Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetsledare

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta det system du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Våra grundpaket för diplomering enligt

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Grundpaket - med Rådgivare

– För dig som vill ha rådgivare och bollplank

Vi erbjuder ett standardpaket för dig som vill ha en rådgivare som stöttar och lotsar dig för att ni ska få ett så bra och robust ledningssystem enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas som möjligt.

Vad ingår i paketet?

Introduktion till diplomeringen och stöd

 • Ni får ett introduktionsmöte, samt flera teamsmöten där vi lotsar er under diplomeringsprocessen
 • Webbinarier inom olika teman
 • Vi finns även tillgängliga via e-post och telefon

Utbildning för en person

 • Webbutbildning i ledningssystem och diplomering, med interaktivt handledningsmaterial , inklusive mallar och förklarande filmer.
 • Miljöbalken-miljölagstiftningen på Stegens öppna utbildning

Workshop för ledning och nyckelpersoner

 • Ledningssystem och diplomering
 • Analys och praktiska åtgärder

Grundpaket - Självständigt

– För dig med tidigare erfarenhet

Vi erbjuder ett standardpaket för dig som är mer självgående och kan implementera ledningssystem enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas på egen hand.

Vad ingår i paketet?

Introduktion till diplomeringen och stöd

 • Ni får ett introduktionsmöte och vi finns tillgängliga under diplomeringsprocessen via e-post och telefon
 • Webbinarier inom olika teman

Utbildning för en person

 • Webbutbildning i ledningssystem och diplomering, med interaktivt handledningsmaterial , inklusive mallar och förklarande filmer.
 • Miljöbalken-miljölagstiftningen på Stegens öppna utbildning
Vad behövs för att diplomeras, förutom det som ingår i Grundpaketen?

För att diplomeras behöver samtliga medarbetare ha grundläggande miljökunskaper

För att diplomeras behöver en revision genomföras av en godkänd revisor

 • Vi vägleder dig i val av revisor.
Är du intresserad av en offert?

Vi erbjuder välbeprövade metoder för diplomering

Sju steg till diplomering

 • Handledningsmaterial i form av webbutbildning- som vägleder er genom processen med förklarande text, filmer och checklistor.
 • Mallar – som gör det enklare att formulera ledningssystemet
 • Utbildningar
 • Webbinarier
 • Hjälp och stöd på vägen
Sju steg
Den röda tråden

  

 • Vi hjälper er med revisioner

  • Revisioner enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
  • Internrevisioner enlig ISO 14 001, ISO 9 001 och ISO 45 001
  • SUSAs metod för hållbarhetsanpassat event