Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Stegen bjuder in till utbildning i Miljöbalken – Miljölagstiftningen- du kan välja på live på plats eller live digitalt.

Miljöbalken – Miljölagstiftningen

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med oss på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet.

Utbildningen berör:

 • Miljöbalkens kapitel och förordningar
 • Hur ska lagstiftningen tillämpas
 • Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen
 • Egenkontroll

 

Praktisk utbildning i miljöbalken och egenkontroll

Utbildning ger en översikt i miljölagstiftningen. Utbildningen varvar teori med praktiskt arbete gällande egenkontroll och laglistor. Inför utbildningen ser vi gärna att ni skickar in specifika problem ni har, så vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

 • Miljölagstiftningen – vad säger den
 • Hur ska vi berätta hur vi efterlever miljölagstiftningen
 • Egenkontroll och laglista
 • Praktiskt arbete med miljölagkravförteckningen

Utbildningen passar för er som får krav på er från myndigheterna att ha ett skriftligt egenkontrollprogram enligt miljöbalken, arbetar med ISO 14 001, EMAS eller miljödiplomeringen enligt Svensk Miljöbas.

Företagsanpassad utbildning

Vi utför företagsanpassade utbildningar i Miljöbalken från två timmar och uppåt. Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Stegens lokaler.

 

Annika Johansson

Annika Johansson

Ansvarig för utbildningar i Miljölagstiftning

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vi erbjuder 

Live digitalt

Stegen anordnar öppna utbildningar via digital plattform.

Anmäl dig här

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert arbete och era behovi utbildningen.

Kontakta oss för offert

 

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.  Där får ni träffa personer från andra företag. Under Covid så kör vi dessa utbildningar digitalt.

Anmäl dig här

 

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert arbete och era behov i utbildningen. Ni kan ha utbildningen hos oss, eller hos er i era lokaler.

Kontakta oss för offert

 

 

 

 

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

 • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

 • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

 • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

 • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

 • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling