Kultur

Förutom det faktum att vi på Stegen älskar kultur i alla dess olika former..
Så är kultur även en samhällsbärande funktion som upprätthåller och skapar fred, utveckling och moralisk solidaritet i samhälleliga interaktioner.

Hållbar utveckling & kultur?

Förutom att vi vill främja ett levande kulturliv, ser vi också kulturens roll i en global hållbar utveckling.

Stegen tror att fredliga och utvecklande samhällen inte ensamt kan stå på ekonomiska och politiska grunder, utan kräver en kompletterande samhällsfunktion som förenar och bidrar till djupare relationer och samarbeten.

Vi på Stegen anser att kultur uppfyller den samhällsfunktionen och hjälper oss att bemöta globala utmaningar. Konstnärlig och kulturell frihet och yttrandefrihet är enligt oss en grundpelare för ett hållbart samhälle.

Stegen vill främja kultur och arrangerar därför olika kulturevenemang. Nedan presenteras tidigare kulturella samarbeten tillsammans med kommande kulturevenemang som går att anmäla sig till. Tycker du som oss att kultur att intressant, spännande och framförallt en viktig del i vårt samhälle? Tveka då inte att höra av dig om du sitter på ett spännande kulturprojekt!

Vi på Stegen anordnar med jämna mellanrum olika kulturevenemang.

Är du intresserad av att ställa ut konst hos oss är du välkommen att kontakta oss.

Stegens samarbeten

Hans Mårtensson

Hans Mårtensson är konstnär och musikmakare. Stegen har samarbetat med Mårtensson sedan företagsstarten. Vi har har nöjet att ha hans tavlor hängande permanent i våra lokaler.

 

Läs mer på hans hemsida

Valentin Malmgren

Valentin Malmgren går på Kungliga Konstakademin i Stockholm. Stegen kommer under året att ha äran att vara arrangör för Malmgrens utställning av installationen ”Veni, Vidi, Vicious – Rundgång”. 

När: 15 juni 2023

 

Seppsbrott Bafter Film

Elsa Lundin och Adam Onishi

Stegen träffade Elsa och Adam när vi utvecklade vår webbutbildning i miljökunskap, då gick de sista året på gymnasiet och tog sig an uppdraget att animera och skapa flertalet filmer  i vår utbildning. De skapar nu filmer i deras gemensamma företag Bafter Film.

De har bland annat vunnit:

Nordic youth film festival Award Best film under 18 (2018)
Stockmotion filmfestival Best film mellanvikt (2019)

Läs mer på deras hemsida

Agenda 2030 & Kultur

I filmen uppmärksammas kulturens vikt i arbetet för en hållbar utveckling. Kultur och hållbar utveckling presenteras i filmen med referens till hur kultur återspeglas i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

UNESCO’s hemsida kan du läsa mer om kulturens roll i det globala hållbarhetsarbetet.