Fem steg som gör dig klokare

Stegen bjuder in till webbutbildningar i Grundläggande miljökunskap och Grundläggande hållbarhetskunskap – fem steg som gör dig hållbarhets- och miljöklokare.

Grundläggande miljökunskap

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja miljökomptensen och engagemanget i organisationen, arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 etc. 

Utbildningen är uppdelad i fem steg

1. SYSTEMET – hur nationella och globala överenskommelser påverkar dig och ditt arbete
2. RUMMET – naturens förutsättningar, gränser och miljöproblemen i stort.
3. RESAN – visar förändringar över tid, positiva såväl som negativa.
4. PRAKTIKEN – vad du kan göra, både hemma och på arbetet.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen

Grundläggande hållbarhetskunskap

Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar utveckling i organisationen, arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 etc.

Utbildningen är uppdelad i fem steg

1. DET GLOBALA PERSPEKTIVET – Beskriver utvecklingen, förutsättningar och hinder för hållbar utveckling och uppkomsten av Agenda 2030.
2. DET NATIONELLA PERSPEKTIVET – Beskriver hur Sverige påverkas av och bidrar till det globala hållbarhetsmålen.
3. FÖRETAGS-/VERKSAMHETSPERSPEKTIVET – Beskriver internationella och nationella hållbarhetskrav på företag och förbättrande åtgärder för att främja hållbar utveckling.
4. INDIVIDPERSPEKTIVET – Beskriver hur man som individ kan bidra till en hållbar framtid genom praktiska åtgärder.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen och dina nyfunna kunskaper sätts på prov.

Sophie Zakardissnehf

Sophie Zakardissnehf

Ansvarig för webbaserade utbildning i miljö- och hållbarhetskunskap

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

  • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

  • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

  • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

  • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

  • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling