Fem steg som gör dig miljöklokare

Stegen bjuder in till utbildning i Grundläggande miljökunskap – du kan välja på webbutbildning, live på plats eller live digitalt.

Grundläggande miljökunskap

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja miljökomptensen och engagemanget i organisationen, arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 etc. 

Utbildningen är uppdelad i fem steg

1. SYSTEMET – hur nationella och globala överenskommelser påverkar dig och ditt arbete
2. RUMMET – naturens förutsättningar, gränser och miljöproblemen i stort.
3. RESAN – visar förändringar över tid, positiva såväl som negativa.
4. PRAKTIKEN – vad du kan göra, både hemma och på arbetet.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen

Annika Johansson

Annika Johansson

Ansvarig för liveutbildning i miljökunskap

Sophie Zakardissnehf

Sophie Zakardissnehf

Ansvarig för webbaserad utbildning i miljökunskap

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vi erbjuder utbildningen på följande sätt 

Live digitalt

Stegen anordnar öppna utbildningar via digital plattform.

Kika in datumen här

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen.

Kontakta oss för offert

Live på plats

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.  Där får ni träffa personer från andra företag.

Kika in datumen här

 

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen. Ni kan ha utbildningen hos oss, eller hos er i era lokaler.

Kontakta oss för offert

Webb

Gör utbildningen när du vill via egen inloggning

Möjligheter att pausa
Verktyget ”känner av” var användaren senast var, personen kan således börja igen på det stället de avslutade senast. Det kommer en fråga när man loggar in nästa gång, om man vill fortsätta där man slutade senast.

Inloggning och statistik
Varje användare tilldelas en inloggning till utbildningen och Stegen tillhandahåller statistik och status till kunden enligt överenskommelse.

Dator, mobil, läsplatta
Utbildningen är anpassad för att fungera bäst att göra via dator, men den fungerar även på mobil och läsplatta.

Läs mer om de olika alternativen vi erbjuder för inloggning och egen administration

Kontakta oss om du vill veta mer

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

  • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

  • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

  • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

  • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

  • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling