Om Stegen

Låt oss presentera oss och berätta om vår historia och våra värderingar

 

Vilka är Stegen?

Vi är ett gäng som skapar hållbara system för hållbar affärsutveckling, men hur började det?

Stegen slog upp dörrarna 2007 – under namnet Miljöstegen – och har sedan starten hjälpt små och stora verksamheter inom privat, ideell och offentlig verksamhet i deras miljö- och hållbarhetsarbete. Medarbetarna på Stegen startade sin bana att hjälpa företag och organisationer i deras miljö- och hållbarhetsarbete 2001 i Stockholms stads regi. Bland annat med miljödiplomering, utbildning och med att dra igång föreningen Svensk Miljöbas

I januari 2022 ändrades det officiella namnet från Miljöstegen till Stegen.

Möt oss på Stegen

Ella Attling

Ella Attling

Hållbarhetrådgivare och utbildare

 Jag arbetar med:

 • Hjälpa organisationer i deras  miljö-,kvalitets-, och hållbarhetsarbete
 • Hjälpa organisationer att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Med mångfasetterade kunskaper inom hållbarhetsspektrat kan du snacka med mig om det mesta.  Jag tycker om när taket är högt och engagemanget stort!

Sophie Zakardissnehf

Sophie Zakardissnehf

Hållbarhetsrådgivare och revisor

 

Jag arbetar med:

 • Hjälpa organisationer i deras miljö-,kvalitets-, och hållbarhetsarbete
 • Hjälpa organisationer att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
 • Revisioner enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
 • Internrevisioner enligt ISO 14 001, 9 001 och 45 001

Prata med mig om du vill starta upp eller vidareutveckla ditt hållbarhetsarbete. Har du funderingar krig fortbildning – så slå mig en signal! 

Annika Johansson

Annika Johansson

Hållbarhetsrådgivare och revisor

Jag arbetar med:

 • Hjälpa organisationer i deras miljö-,kvalitets-, och hållbarhetsarbete
 • Hjälpa organisationer att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
 • Revisioner enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas
 • Internrevisioner enligt ISO 14 001, 9 001 och 45 001

Jag har arbetat med att stötta organisationer i deras hållbarhetsarbete sedan tidigt 00-tal. Jag var även med och startade upp Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

Förutom att jag brinner för att klura ut smarta sätt och metoder för att jobba med hållbar utveckling, så älskar jag att gå på konserter.

Delägare och underkonsulter

Jan Berglund

Styrelseledamot och delägare

Jan Berglund är en av delägarna men arbetar inte i verksamheten. Jan arbetar som civilingenjör inom VVS.

Jan är både fotbolls- och musikfantast.

Hans Mårtensson

Styrelseledamot och delägare

Hans Mårtensson är en av delägarna. Hans arbetar bland annat som illustratör och städare på Stegen.

Hans är både fotbolls-, konst- och musikfantast.

Anders Lundin

Utbildare i Miljöbalken

 Anders Lundin är underkonsult till Stegen och anlitas bland annat för att hålla utbildningar tillsammans med oss i Miljöbalken och Egenkontroll. 

Barbro Olander

Miljö- och kvalitetsrevisor

Barbro Olander är underkonsult till Stegen och anlitas bland annat som Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbasrevisor

 

 

Joakim Iliste

Utbildare i miljökunskap

Joakim Iliste är underkonsult till Stegen och anlitas bland annat som utbildare i Grundläggande miljökunskap.

Stegen för hållbar utveckling


Att verka för hållbar utveckling är grundläggande och vägledande principer för hela vår verksamheten.

Vi på stegen vill vara en del av lösningen för att uppnå de globala målen Agenda 2030 och tror på ett helhetsperspektiv, där social rättvisa, skyddad miljö och ekonomiska framsteg samverkar och är beroende av varandra för att uppnå en hållbar utveckling.

Hur arbetar vi?

"

Stegens arbete internt och gentemot kunder innebär att vi arbetar utifrån följande principer:

Hållbart och klokt

 • Hållbar ledning
 • Kompetenta och glada
 • Glada kunder och samarbetspartners

Kommunikativt och roligt

 • Utbildningar för förbättring
 • Metoder och material som hänger med

Handling med omtanke

 • Schysta val
 • Resurseffektivt och klimatsmart

Resultat av vårt arbete

Vill ni läsa resultatet över tid gällande vårt arbete inom Stegen så återfinns det i Verksamhetsberättelse för hållbar utveckling 2021 Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas sedan många år.

Några av Stegens kunder

Företagslogotyper 2
Företagslogotyper 1