Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Stegen bjuder in till utbildning i revisionsteknik och internrevision, du kan välja på live på plats eller live digitalt.

Revisionsteknik och internrevision

Stegen anordnar kontinuerligt utbildningar i revisionsteknik och internrevision för revisorer och internrevisorer.

Vi utformar även specifika företagsanpassade utbildningar för ledningsgrupper och internrevisorer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge revisorer och internrevisorer grunderna i ledningssystem, revisorns och internrevisorns roll, hur en revision kan planeras, genomföras och dokumenteras.

Annika Johansson

Annika Johansson

Ansvarig för utbildningar i revisionsteknik

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Grundkurs i revisionsteknik och internrevision

 • Konsten att arbeta med kvalitetsledning
 • Konsten att arbeta med miljöledning
 • Nycklar till framgång
 • Olika typer av revision
 • Revisionsteknik
 • Förberedelse och bemötande
 • Praktiska övningar och exempel
Checklista för arbetet

Vi erbjuder 

Live digitalt

Stegen anordnar öppna utbildningar via digital plattform.

Anmäl dig här

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen.

Kontakta oss för offert

 

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.  Där får ni träffa personer från andra företag. Under Covid så kör vi dessa utbildningar digitalt.

Anmäl dig här

 

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen. Ni kan ha utbildningen hos oss, eller hos er i era lokaler.

Kontakta oss för offert

 

 

 

 

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

 • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

 • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

 • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

 • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

 • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling