Revisioner för förbättring

Stegen hjälper er med revisioner enligt Svensk Mljöbas och Svensk Kvalitetsbas och internrevisioner enligt ISO.

Revisioner

Vi på Stegen arbetar med revisioner enligt SUSA:s standarder och internrevisioner enligt flera ISO-standarder.

Revisioner enligt SUSA:s standarder

 • Svensk Miljöbas
 • Svensk Kvalitetsbas
 • Standard för systematiskt hållbarhetsarbete
 • Hållbarhetsanpassat event

Internrevisioner

 • ISO 14 001
 • ISO 9 001
 • ISO 45 001
Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetsledare

Annika Johansson

 • Svensk Miljöbas
 • Svensk Kvalitetsbas
 • Standard för systematiskt hållbarhetsarbete
 • Internrevisioner enligt ISO 14 001, 9 001, 45 001
 • Hållbarhetsanpassat event

Sophie Zakardissnehf

 • Svensk Miljöbas
 • Svensk Kvalitetsbas
 • Hållbarhetsanpassat event