Standarder för en hållbar framtid

Standarder för diplomering

Stegen är medlemmar i föreningen SUSA – Sustainable standards -tidigare Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Annika på Stegen är också en av de personer som var med och grundade Svensk Miljöbas i början av 00-talet och Svensk Kvalitetsbas 2015. Annika är ordförande sedan 2013.

 

Godkända utfärdare

Stegen är godkända utfärdare enligt SUSA:s standarder Systematiskt hållbarhetsarbete,  Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

 

Vad innebär det att vara godkänd utfärdare?

Stegens metod, i form av stöd, handledningsmaterial och mallar granskas av två personer från föreningen minst vart femte år. Utöver det krävs att Stegens medarbetare deltar på träffar som föreningen anordnar minst vart annat år.

 

Vill du veta mer hur vi arbetar med diplomering?

Läs mer på vår sida där vi beskriver om hur vi stöttar företag i deras diplomeringsprocess.

 

 

Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetsledare

Vill du veta mer om SUSA, Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas så kontakta mig så berättar jag!