En nyhet är att vi vill uppmuntra och uppmärksamma våra kunder och samarbetspartners engagemang mer tydligt, ni hittar några av dem på www.tastegen.se/engagemang. Vi kommer fylla på successivt med goda exempel från våra kunder och partners.
Här visar vi även upp några av de saker vi gör för att ta större ansvar.
Hälsningar från Annika, Sophie och Ella på Stegen