Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare

Utbildningen Grundläggande Hållbarhetskunskap ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Den är uppbyggd i fem steg
(1) Det globala perspektivet
(2) Det nationella perspektivet
(3) Företagsperspektivet
(4) Individperspektivet
(5) Avslut och quiz

Läs mer