Grundläggande miljökunskap, via teams

Drakenbergsgatan 27 Stockholm, 117 41 Sverige Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Vernissage med Hans Mårtensson

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Konstutställning med Hans Mårtensson Utställningen pågår 19-21 januari 2024 Öppettider: 19 januari, 17.00-21.00 20 januari, 12.00-16.00 21 januari, kl. 12.00-16.00 Läs mer om konstnären på hans hemsida

Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Verktyg för hållbar utveckling Inre och yttre drivkrafter […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap, via teams

Digitalt

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas, Standard fö systematiskt hållbarhetsarbete eller ISO 14 001 och har […]

Webbinar: Systematiskt hållbarhetsarbete

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan arbeta systematiskt med ert hållbarhetsarbete utifrån Stegens metod för hållbarhetsdiplomering. SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Ledningssystem som verktyg Stegens metod för att stötta verksamheter Stegen anordnar kontinuerligt webbinarer för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis Anmäl er till: Annika Johansson, e-post: annika.johansson(a)tastegen.se

Utbildning i Miljöbalken-Miljölagstiftningen

Digitalt

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]

Webbinar: Värdera hållbarhetsaspekter i värdekedjan

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan arbeta med att värdera hållbarhetsaspekter i värdekedjan Vad är en värdekedja Vilka verktyg kan ni använda för att värdera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i värdekedjan. Stegen anordnar webbinarer för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 […]

Webbinar: Intressenter och hållbarhetsrisker i värdekedjan

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om intressenter och hållbarhetsrisker i värdekedjan Vad är intressenter Vilka verktyg kan ni använda för att utvärder värdera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter hos intressenter såsom leverantörer Stegen anordnar webbinarer för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas, Standard fö systematiskt hållbarhetsarbete eller ISO 14 001 och har […]

Webbinar: Hållbarhetsredovisning

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan redovisa ditt hållbarhetsarbete Vad säger Standarden för systematiskt hållbarhetsarbete Vad är CSRD Vilka hjälpmedel har Stegen Ledningssystem som verktyg Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + moms Anmäl er till: […]