Hållbarhet i praktiken

Välkommen på en spännande utbildning i praktisk tillämpning av Agenda 2030 och hållbar utveckling! Stegen bjuder in till en utbildning där vi lotsar deltagarna i begreppen kring Agenda 2030, hållbar utveckling och hur du praktiskt kan arbeta i det egna företaget eller organisationen. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i hur du kan arbeta med […]

Grundkurs i revisionsteknik och internrevision

Syfte Syftet med utbildningen är att ge revisorer och internrevisorer grunderna i ledningssystem, revisorns och internrevisorns roll, hur en revision kan planeras, genomföras och dokumenteras. Konsten att arbeta med kvalitetsledning Konsten att arbeta med miljöledning Nycklar till framgång Olika typer av revision Revisionsteknik Förberedelse och bemötande Praktiska övningar och exempel Det är en öppen utbildning […]

Grundkurs för miljöansvariga, live digitalt

Grundkurs för miljöansvariga Syftet med utbildningen Grundkurs för miljöansvariga är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete Utbildningen berör Konsten att arbeta med miljöledning Miljöbalken och egenkontroll Miljökunskap och vilka praktiska miljöförbättringar som kan genomföras Det är en öppen utbildning som sker via digital plattform. Du […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen, live digitalt

Miljöbalken - Miljölagstiftningen Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en […]

Vernissage med Hans Mårtensson

Hornstull Hornstull

Konstutställning med Hans Mårtensson Utställningen pågår 7-9 oktober 2022 Öppettider: 7 oktober kl. 18.00-20.00 - Förhandsvisning 8-9 oktober kl. 11.00 -16.00