Webbinar – Avvikelser och förbättringsförslag

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om avvikelser och förbättringsförslag Verktyg för att fånga upp dem Goda exempel Hur kan man arbeta rent konkret Johan på Rix90 berättar hur de gör Etc. Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra […]

Webbinar – implementering av ledningssystem enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Digitalt

Stegen bjuder in till webbinar om hur du kan arbeta med att strukturera ditt arbete för att skapa kundnytta, minska miljöbelastningen och verka för en hållbar utveckling genom att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi tänkte under en timme svara på följande frågor: Vilka är motiven till att arbeta med ledningssystem? Vad är […]

Webbinar – Ledningssystem som verktyg för hållbar utveckling

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan använda
ledningssystem som verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Agenda 2030 – villkor för hållbar utveckling Ledningssystem som verktyg Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 […]

Webbinar – Miljöaspektsbedömning

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om miljöaspektsbedömning! Innehåll: Varför görs miljöaspektsbedömningen Vad är bra att tänka på Hur gör man Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + moms Anmäl er till: Annika Johansson, […]

Webbinar – Miljödiplomerade och vill bli kvalitetsdiplomerade

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur ni blir kvalitetsdiplomerade, när ni redan är miljödiplomerade! Innehåll: Likheter och skillnader mellan Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas Hur kan man lägga upp arbetet Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra […]

Webbinar – Intressenters krav och förväntningar

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om Intressenters krav och förväntningar! Innehåll: Vad är en intressent Hur kan man analysera intressenters krav och förväntningar Hur håller man koll på intressenterna Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 […]

Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Verktyg för hållbar utveckling Inre och yttre drivkrafter […]

Webbinar – Processer och processbeskrivningar

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om processer och processbeskrivningar! Innehåll: Vad är en process Vilka processer måste inkluderas Hur kan man arbeta med att ta fram processer Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr […]

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Utbildningen berör följande områden: Arbetsmiljö - lokalt och globalt Lagstiftning, systematik  och certifiering Hur kan ni arbeta rent konkret? Hur kan ni arbeta för att förbättra era arbetssätt? Det är en öppen utbildning som sker live på Stegen Pris och betalningsvillkor Stegens diplomeringskunder: 5 200 kr/person Ej befintliga diplomeringskunder: 5 900 kr/person Samtliga priser är […]

Webbinar – Berätta om kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur man berättar om sitt kvalitets- miljö- och hållbarhetsarbete! Innehåll: Vad säger standarderna Vad är bra att tänka på Varför ska man berätta om hur man arbetar   Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens […]