Kompetens för hållbar utveckling

Stegen bjuder in till utbildning i i hållbar utveckling, som ger dig verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Hållbar affärsutveckling och ständig förbättring

Stegen bjuder in till en utbildning där vi lotsar deltagarna i begreppen kring Agenda 2030, hållbar utveckling och hur du praktiskt kan arbeta i det egna företaget eller organisationen.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i hur du kan arbeta med hållbarhet i den egna verksamheten.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i privat, offentlig eller ideell verksamhet, i ledningsposition eller på golvet. Det kan vara hållbarhetsansvariga, miljöansvariga, affärs- och verksamhetsutvecklare, VD:ar, projektledare, kommunikations-/informationschefer med flera.

 Utbildningen vill inspirera dig till konkreta åtgärder!

 • vad som är möjligt att göra
 • hur du kan göra det
 • och hur du får med dig andra

Du får med dig metodik och verktyg för att arbeta med hållbarhet

 • Identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna
 • Hitta konkreta åtgärder
 • Ledarskap och vikten av samarbete, motivation och ansvar
Annika Johansson

Annika Johansson

Ansvarig för utbildningar i hållbar utveckling

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Vi erbjuder 

Live digitalt

Stegen anordnar öppna utbildningar via digital plattform.

Kika in datumen här

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöarbete i utbildningen.

Kontakta oss för offert

Live på plats

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.  Där får ni träffa personer från andra företag.

Kika in datumen här

 

Bara för er

Vill ni ha en utbildning för er personalgrupp, då har ni möjlighet att väva in ert miljöhållbarhetsarbete i utbildningen. Ni kan ha utbildningen hos oss, eller hos er i era lokaler.

Kontakta oss för offert

Webb

Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare

Stegen erbjuder en webbutbildning i grundläggande hållbarhetskunskap.

Läs mer om utbildningen här

Vad erbjuder Stegen mer? 

Grundläggande miljökunskap

 • Fem steg som gör dig miljöklokare

Hållbar utveckling och Agenda 2030

 • Kompetens och verktyg att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor i din organisation.

Revisionsteknik

 • Kompetens med sikte på smarta ledningssystem

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

 • Kompetens för förbättrad lagefterlevnad

Verksamhetsutveckling och ledningssystem

 • Kompetens för bättre verksamhetsutveckling