Stegen inleder samverkan med utvecklingsföretaget HumAbility.

Syftet är att stärka Stegens erbjudande gällande hållbarhet, till att också omfatta människoperspektivet – inre hållbarhet- på arbetsplatsen.

HumAbility är främst kända som specialister inom förebyggande hälsoarbete, HR och management. Företaget fyller på Stegens kompetenspaket med läkare, psykologer, psykoterapeuter och kompetens för digitalisering, case management och kris, trauma och PTSD.

”Genom samarbetet kan vi matcha en stigande efterfrågan på fullskaligt stöd för hållbar utveckling, där samtliga nyckelaspekter inklusive medicinska och psykosociala delar omfattas.”

HumAbilitys VD Kjell Ekblad