Utbildning i Miljöbalken-Miljölagstiftningen den 26 oktober

Utbildning i Miljöbalken-Miljölagstiftningen den 26 oktober

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur...
Webbinarier för våra diplomeringskunder

Webbinarier för våra diplomeringskunder

Stegen anordnar webbinarier inom olika områden för våra diplomeringskunder. Exempel på webbinarier är: Avvikelser och förbättringsförslag Intressenters krav och förväntningar Miljöaspektsbedömning Hitta datumen i vår...