Stegens tjänster

Vi vill stötta er i ert arbete att skapa hållbara system för hållbar affärsutveckling!

Hur gör vi det?

Utbildningar och workshops

Stegen kan hjälpa er med kompetensutveckling och utbildningar inom hållbarhet och ledningssystem.

 

Vi erbjuder utbildningar i:
 • Hållbar utveckling och Agenda 2030
 • Miljöbalken-Miljölagstiftningen
 • Fem steg som gör dig miljöklokare
 • Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare
 • Miljöansvariges roll
 • Kvalitetsansvariges roll

Vi erbjuder utbildningar live på plats och live digitalt. Fem steg som gör dig miljöklokare erbjuds även som webbutbildning.

Ledningssystem och verksamhetsutveckling

Stegen hjälper er i er verksamhetsutveckling och ert arbete med att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

 

Vi är godkända utfärdare enligt SUSA: standarder:
 • Standard för systematiskt hållbarhetsarbete
 • Svensk Miljöbas
 • Svensk Kvalitetsbas

 

Vi är godkända revisorer enligt:
 • Svensk Miljöbas
 • Svensk Kvaltietsbas
 • Hållbarhetsanpassat event – SUSA
Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetsledare

Vi på Stegen kan lotsa dig  vidare i ditt hållbarhetsarbete!