Fem steg som gör dig miljöklokare

Miljöstegen bjuder in till utbildning i Grundläggande miljökunskap - du kan välja på webbutbildning, live på plats eller live digitalt.

Underrubrik

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och engagemanget i organisationen.

Utbildningens fem steg

1. SYSTEMET – hur nationella och globala överenskommelser påverkar dig och ditt arbetet
2. RUMMET – naturens förutsättningar, gränser och miljöproblemen i stort.
3. RESAN – visar förändringar över tid, positiva såväl som negativa.
4. PRAKTIKEN – vad du kan göra, både hemma och på arbetet.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen

Annika Johansson

Annika Johansson

Verksamhetsledare

Vi på Stegen kan hjälpa dig att hitta den utbildningen du behöver för att komma vidare i ditt arbete.

Webbutbildning

Gör utbildningen när du vill via egen inloggning.

Möjligheter att pausa
Verktyget ”känner av” var användaren senast var, personen kan således börja igen på det stället de avslutade senast. Det kommer en fråga när man loggar in nästa gång, om man vill fortsätta där man slutade senast.

Inloggning och statistik
Varje användare tilldelas en inloggning till utbildningen och Miljöstegen tar ut statistik och status till kunden enligt överenskommelse.

Dator, mobil, läsplatta
Utbildningen är anpassad för att fungera bäst att göra via dator, men den fungerar även bra på mobil och läsplatta.

Beställ webbutbildning här

Öppna utbildningar

Stegen anordnar öppna utbildningar på plats i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm. Hitta datumen där du anmäler dig.

Beställ liveutbildning här

Live digitalt

Stegen anordnar öppna utbildningar digitalt.

Beställ webbutbildning här

Alla utbildningar

Grundläggande miljökunskap

Verksamhetssystem och ledningssystem

Revisionsteknik

+

Miljöbalken - Miljölagstiftningen

Hållbar utveckling

+

+