Fem steg som gör dig miljöklokare

Miljöstegen bjuder in till utbildning i Grundläggande miljökunskap - du kan välja på webbutbildning, live på plats eller live digitalt.

Underrubrik

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och engagemanget i organisationen.

Utbildningens fem steg

1. SYSTEMET – hur nationella och globala överenskommelser påverkar dig och ditt arbetet
2. RUMMET – naturens förutsättningar, gränser och miljöproblemen i stort.
3. RESAN – visar förändringar över tid, positiva såväl som negativa.
4. PRAKTIKEN – vad du kan göra, både hemma och på arbetet.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen

Alla utbildningar

Grundläggande miljökunskap

Verksamhetssystem och ledningssystem

Revisionsteknik

+

Miljöbalken - Miljölagstiftningen

Hållbar utveckling

+

+