Den 22 mars 2023 kl. 10.00-17.00 kör vi utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet.

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling.

Utbildningen berör

  • Rangordning av aspekter
  • Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet
  • Lagstiftning och bindande krav
  • Hållbarhetskunskap och vilka praktiska förbättringar som kan genomföras

Det är en öppen utbildning som sker live på Stegen

Läs mer