Nu är vårens utbildningsprogram uppdaterat med bland annat utbildningar i:

  • Grundläggande miljökunskap, fem steg som gör dig miljöklokare
  • Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

  • Workshoputbildning i hållbarhetsanpassad inköpsprocess

Läs mer om utbildningarna: Länk till utbildningsprogrammet