Vi välkomnar våra nya hyresgäster!

Vi välkomnar våra nya hyresgäster!

Vi på Stegen välkomnar våra nya hyresgäster med frukost! De arbetar som ingenjörer inom energi, ventilation etc. Vi på Stegen ser fram emot hösten där vi kommer att få lära oss mer om bland annat Byggvarubedömningen. Välkomna Jan Berglund, Mikael Alatalo och Stefan...
Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare

Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare

Vi på Stegen håller på att arbeta fram en Grundläggande hållbarhetsutbildning – fem steg som gör dig hållbarhetsklokare. Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de...
Standarder för en hållbar framtid!

Standarder för en hållbar framtid!

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas går samman i en gemensam förening! På årsmötet i maj enades de båda föreningarna att gå samman till en gemensam förening under den gemensamma visionen. Det innebär i korthet att: ett nytt namn kommer att tas fram för den...