Webbinar – implementering av ledningssystem enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Digitalt

Stegen bjuder in till webbinar om hur du kan arbeta med att strukturera ditt arbete för att skapa kundnytta, minska miljöbelastningen och verka för en hållbar utveckling genom att diplomeras enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi tänkte under en timme svara på följande frågor: Vilka är motiven till att arbeta med ledningssystem? Vad är […]

Webbinar – Avvikelser och förbättringsöfrslag

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om avvikelser och förbättringsförslag Verktyg för att fånga upp dem Goda exempel Hur kan man arbeta rent konkret Johan på Rix90 berättar hur de gör Etc. Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra […]

Webbinar – Ledningssystem som verktyg för hållbar utveckling

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan använda
ledningssystem som verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Agenda 2030 – villkor för hållbar utveckling Ledningssystem som verktyg Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 […]

Webbinar – Miljöaspektsbedömning

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om miljöaspektsbedömning! Innehåll: Varför görs miljöaspektsbedömningen Vad är bra att tänka på Hur gör man Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + moms Anmäl er till: Annika Johansson, […]

Webbinar – Miljödiplomerade och vill bli kvalitetsdiplomerade

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur ni blir kvalitetsdiplomerade, när ni redan är miljödiplomerade! Innehåll: Likheter och skillnader mellan Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas Hur kan man lägga upp arbetet Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra […]

Webbinar – Intressenters krav och förväntningar

Välkommen på Stegens webbinar om Intressenters krav och förväntningar! Innehåll: Vad är en intressent Hur kan man analysera intressenters krav och förväntningar Hur håller man koll på intressenterna Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 […]

Webbinar – Processer och processbeskrivningar

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om processer och processbeskrivningar! Innehåll: Vad är en process Vilka processer måste inkluderas Hur kan man arbeta med att ta fram processer Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr […]

Webbinar – Berätta om kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur man berättar om sitt kvalitets- miljö- och hållbarhetsarbete! Innehåll: Vad säger standarderna Vad är bra att tänka på Varför ska man berätta om hur man arbetar   Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens […]