Webbinar – Processer och processbeskrivningar

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om processer och processbeskrivningar! Innehåll: Vad är en process Vilka processer måste inkluderas Hur kan man arbeta med att ta fram processer Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen, live digitalt

Digitalt

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]

Webbinar – Berätta om kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur man berättar om sitt kvalitets- miljö- och hållbarhetsarbete! Innehåll: Vad säger standarderna Vad är bra att tänka på Varför ska man berätta om hur man arbetar   Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens […]

Grundläggande miljökunskap, via teams

Drakenbergsgatan 27 Stockholm, 117 41 Sverige Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]