Vi på Stegen håller på att arbeta fram en Grundläggande hållbarhetsutbildning – fem steg som gör dig hållbarhetsklokare.

Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.

Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar utveckling i organisationen, arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 etc.

Utbildningen är uppdelad i fem steg

1. SYSTEMET – hur nationella och globala överenskommelser påverkar dig och ditt arbete
2. RUMMET – människors och naturens förutsättningar, gränser och problemen i stort.
3. RESAN – visar förändringar över tid, positiva såväl som negativa.
4. PRAKTIKEN – vad du kan göra, både hemma och på arbetet.
5. AVSLUTNINGEN – summerar innehållet i utbildningen

 

Vi kör den även live på plats och live digitalt. Nästa inplanerade öppna tillfälle går av stapeln den 16 november. Du kan anmäla dig till utbildningen här.

Vill du ha en liveutbildning bara för er verksamhet, så kontakta oss.