Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas går samman i en gemensam förening!

På årsmötet i maj enades de båda föreningarna att gå samman till en gemensam förening under den gemensamma visionen.

Det innebär i korthet att:

  • ett nytt namn kommer att tas fram för den gemensamma föreningen
  • standarderna för kvalitet och miljö behåller namnen, Svensk Miljöbas  och Svensk Kvalitetsbas
  • en ny digital metod för eventdiplomering lanseras som innefattar hela hållbarhetsbegreppet
  • nya logotyper tas fram för föreningen och respektive standard och för eventmetoden

Namnbyte och nya logotyper beräknas lanseras under första kvartalet 2022.