Utbildning i Miljöbalken-Miljölagstiftningen

Digitalt

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]

Webbinar: Värdera hållbarhetsaspekter i värdekedjan

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan arbeta med att värdera hållbarhetsaspekter i värdekedjan Vi berättar om: ✅ Vad är en värdekedja? ✅ Hur kan man arbeta med att analysera risker och möjligheter i värdekedjan? ✅ Metod för att analysera och värdera sina hållbarhetsaspekter Stegen anordnar kontinuerligt webbinarer för de kunder som diplomeras med […]

Webbinar: Intressenter och hållbarhetsrisker i värdekedjan

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om intressenter och hållbarhetsrisker i värdekedjan Vad är intressenter Vilka verktyg kan ni använda för att utvärder värdera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter hos intressenter såsom leverantörer Stegen anordnar webbinarer för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + […]

Webbinar: Hållbarhetsredovisning

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan redovisa ditt hållbarhetsarbete Vad säger Standarden för systematiskt hållbarhetsarbete Vad är CSRD Vilka hjälpmedel har Stegen Ledningssystem som verktyg Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + moms Anmäl er till: […]