Workshoputbildning för miljöansvariga

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen Grundkurs för miljöansvariga är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete Utbildningen berör Konsten att arbeta med miljöledning Miljöbalken och egenkontroll Miljökunskap och vilka praktiska miljöförbättringar som kan genomföras Det är en öppen utbildning som sker live på Stegen Pris och betalningsvillkor Stegens […]

Utbildning och workshop i hållbar utveckling

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande utbildning som ger en översikt över hållbar utveckling, de stora miljömässiga och social problemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som har behov att höja kompetensen och engagemanget i hållbar […]

Workshoputbildning i hållbarhetsanpassad inköpsprocess

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna hållbarhetsaspekter i inköpsprocessen samt bedöma vilka krav som ska ställas och varför. Utbildningen berör Vilka hållbarhetsaspekter finns i inköpsprocessen Varför är dessa viktiga Verktyg för att bedöma aspekterna Hur kan en arbeta vidare Det är en öppen utbildning som sker live på […]

Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Verktyg för hållbar utveckling Inre och yttre drivkrafter […]

Grundläggande miljökunskap, digitalt

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]