Workshop: Vision och principer för hållbarhet

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg att utveckla vision, värdeord och principer för verksamhetens hållbarhetsarbete. Målgrupp är verksamheter med färre än 30 anställda som vill sätta grunden för sina värderingar i sitt systematiska hållbarhetsarbete. Denna utbildning passar er som vill påbörja arbetet med att införa SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen berör […]

Verksamhetsutveckling – systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Ledningssystem som verktyg för hållbar utveckling Processer och […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas, Standard fö systematiskt hållbarhetsarbete eller ISO 14 001 och har […]

Vernissage med Hans Mårtensson

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Konstutställning med Hans Mårtensson Utställningen pågår 6-8 september 2024 Öppettider: 6 september, 17.00-21.00 7 september, 12.00-16.00 8 september, kl. 12.00-16.00 Läs mer om konstnären på hans hemsida

Workshop: Analys av värdekedja och hållbarhetsaspekter

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg att ta fram sin värdekedja, analysera risker och möjligheter samt värdera sina hållbarhetsaspekter. Målgrupp är verksamheter med färre än 30 anställda som vill sätta grunden för sitt systematiska hållbarhetsarbete. Denna utbildning passar er som vill påbörja arbetet med att införa SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen […]

Workshop: Systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg att utveckla sitt ledningssystem till att inkludera hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Målgrupp är verksamheter med färre än 30 anställda som vill sätta grunden för sitt systematiska hållbarhetsarbete. Denna utbildning passar er som vill påbörja arbetet med att införa SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen berör Systematiskt […]

Intressenter, krav och förväntningar – lagar och förordningar

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg i att bedöma och rangordna intressenters krav och förväntningar samt ge grundläggande kunskaper i olika lagstiftningar som berör hållbar utveckling. Denna utbildning passar er som vill påbörja arbetet med att införa SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete. Utbildningen berör Hållbar utveckling och intressenters krav och förväntningar Systematiskt […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas, Standard fö systematiskt hållbarhetsarbete eller ISO 14 001 och har […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]