Webbinar – Berätta om kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur man berättar om sitt kvalitets- miljö- och hållbarhetsarbete! Innehåll: Vad säger standarderna Vad är bra att tänka på Varför ska man berätta om hur man arbetar   Stegen anordnar webbinarier för de kunder som diplomeras enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen, live digitalt

Digitalt

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]

Grundläggande miljökunskap, via teams

Drakenbergsgatan 27 Stockholm, 117 41 Sverige Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Fem steg som gör dig miljöklokare Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas eller ISO 14 001 och har behov att höja miljökompetensen och […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap, via teams

Digitalt

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas, Standard fö systematiskt hållbarhetsarbete eller ISO 14 001 och har […]

Webbinar: Systematiskt hållbarhetsarbete

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan arbeta systematiskt med ert hållbarhetsarbete utifrån Stegens metod för hållbarhetsdiplomering. SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Ledningssystem som verktyg Stegens metod för att stötta verksamheter Stegen anordnar kontinuerligt webbinarer för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis Anmäl er till: Annika Johansson, e-post: annika.johansson(a)tastegen.se

Utbildning i Miljöbalken-Miljölagstiftningen

Digitalt

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen berör: Miljöbalkens kapitel och förordningar Hur ska lagstiftningen tillämpas Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen Egenkontroll Det är en öppen utbildning som […]

Webbinar: Värdera hållbarhetsaspekter i värdekedjan

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan arbeta med att värdera hållbarhetsaspekter i värdekedjan Vi berättar om: ✅ Vad är en värdekedja? ✅ Hur kan man arbeta med att analysera risker och möjligheter i värdekedjan? ✅ Metod för att analysera och värdera sina hållbarhetsaspekter Stegen anordnar kontinuerligt webbinarer för de kunder som diplomeras med […]

Webbinar: Intressenter och hållbarhetsrisker i värdekedjan

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om intressenter och hållbarhetsrisker i värdekedjan Vad är intressenter Vilka verktyg kan ni använda för att utvärder värdera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter hos intressenter såsom leverantörer Stegen anordnar webbinarer för de kunder som diplomeras med hjälp av oss. Pris: Gratis för Stegens befintliga diplomeringskunder Andra intressenter: 1 000 kr + […]

Utbildning i verksamhetsutveckling med fokus på systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen berör Konsten att arbeta med ledningssystem och verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhet Hållbar utveckling och Agenda 2030 Verktyg för hållbar utveckling Inre och yttre drivkrafter […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag. Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med Svensk Miljöbas, Standard fö systematiskt hållbarhetsarbete eller ISO 14 001 och har […]

Webbinar: Avfall – insamling av förpackningar

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om Avfall - insamling av förpackningar! Från och med den 1 januari 2023, ska alla verksamheter sortera ut de förpackningar som uppkommer i verksamheten. Sedan 1 januari 2024 kan verksamhetsutövare lämna ditt utsorterade förpackningsavfall via anvisade insamlingssystem. Vi berättar om: ✅ Vad säger lagstiftningen ✅ Kenneth Jespersen från SMART Recycling, reder […]

Webbinar: Diplomering enligt Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur ni kan införa SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete! Innehåll: SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete Stegens metod och hjälpmedel för att stötta verksamheter Utbildningar och workshop Anmäl er till Annika Johansson, e-post: annika.johansson(a)tastegen.se