Workshop: Vision och principer för hållbarhet

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg att utveckla vision, värdeord och principer för verksamhetens hållbarhetsarbete. Målgrupp är verksamheter med färre än 30 anställda som vill sätta grunden […]

Verksamhetsutveckling – systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Syftet med utbildningen är att ge ansvariga verktyg i att bedöma och rangordna vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast och hur en systematiskt kan arbeta med hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både […]

Vernissage med Hans Mårtensson

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Konstutställning med Hans Mårtensson Utställningen pågår 6-8 september 2024 Öppettider: 6 september, 17.00-21.00 7 september, 12.00-16.00 8 september, kl. 12.00-16.00 Läs mer om konstnären på hans hemsida

Workshop: Analys av värdekedja och hållbarhetsaspekter

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg att ta fram sin värdekedja, analysera risker och möjligheter samt värdera sina hållbarhetsaspekter. Målgrupp är verksamheter med färre än 30 anställda […]

Webbinar: Hållbarhetsredovisning

Digitalt

Välkommen på Stegens webbinar om hur du kan redovisa ditt hållbarhetsarbete Vad säger Standarden för systematiskt hållbarhetsarbete Vad är CSRD Vilka hjälpmedel har Stegen Ledningssystem som verktyg Stegen anordnar webbinarier […]

Workshop: Systematiskt hållbarhetsarbete

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg att utveckla sitt ledningssystem till att inkludera hållbarhet i sin verksamhetsutveckling. Målgrupp är verksamheter med färre än 30 anställda som vill […]

Intressenter, krav och förväntningar – lagar och förordningar

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Syftet med workshoputbildningen är att ge ansvariga praktiska verktyg i att bedöma och rangordna intressenters krav och förväntningar samt ge grundläggande kunskaper i olika lagstiftningar som berör hållbar utveckling. Denna […]

Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Fem steg som gör dig miljö- och hållbarhetsklokare Utbildningen är en grundläggande hållbarhetsutbildning som ger en översikt över utmaningarna och de möjligheter vi har att göra något åt dem både […]

Miljöbalken-Miljölagstiftningen

Stegen Drakenbergsgatan 27, Stockholm, Sverige

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Stegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Utbildningen […]